Tumult & Edutrainers

Over Tumult 

Vaardigheden zijn belangrijk! Want als je goed kunt plannen, presenteren en samenwerken, heb je daar je hele leven profijt van. Maar hoe leer je je leerlingen beter leren? Met het lesmateriaal van Tumult geef je gemakkelijk gestructureerde en leuke lessen zonder dat je veel tijd kwijt bent aan voorbereiding. Het resultaat? Gemotiveerde en vaardige leerlingen!

Activeren: leren door doen

Je leert het beste als je actief met de leerstof bezig bent. Dat vraagt om lesmateriaal dat leerlingen betrekt en uitdaagt om hun eigen leervragen te beantwoorden. Tumult biedt rijke lessen met gevarieerde en activerende werkvormen voor het beste leerresultaat. Op die manier construeren leerlingen zelf kennis.

Ontwikkelen: leren voor het leven

Leren doe je voor het leven. Met Tumult leer je vaardigheden waar je voor de rest van je leven wat aan hebt, zodat je je kunt ontwikkelen tot kritisch en vaardig wereldburger. Het lesmateriaal houdt daarbij rekening met verschillende fasen in de ontwikkeling van leerlingen en verschillen tussen leerlingen onderling.

Contact maken: leren doe je samen

Samen leren zorgt voor plezier en leidt tot het beste leerresultaat. Tumult komt veel op scholen: samen met docenten en leerlingen werken we continu aan verbetering van het lesmateriaal. Door in ons lesmateriaal uit te gaan van de belevingswereld van leerlingen en naast leerlingen te staan, blijven we altijd in contact met leerlingen.